Gà tươi Tuấn Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3686 696
Trang web
Vị trí chính xác 20.865.389.399.999.900, 1.066.872.743


Địa chỉ Gà tươi Tuấn Hà ở đâu?

6 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Gà tươi Tuấn Hà như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hương Phong Hồ Cốc Beach Resort, Bưng Riềng