GamesCenter

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 38C P. Lý Nam Đế, Điện Biên, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 0345 856 789
Trang web gamescenter.vn
Vị trí chính xác 210.316.872, 10.584.421.329.999.900


Địa chỉ GamesCenter ở đâu?

38C P. Lý Nam Đế, Điện Biên, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của GamesCenter như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Shop Game Điện Tử Lý - Bình Trị Đông