Gạo Spa – gaospa.vn – Vỹ Dạ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3998 030
Trang web
Vị trí chính xác 16.474.898, 10.759.560.599.999.900


Địa chỉ Gạo Spa - gaospa.vn ở đâu?

14 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Gạo Spa - gaospa.vn như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  OSAKA - NGỌC HÀ, Ngọc Hà