Gara Ô Tô Tiến Nguyệt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ X2CJ+M4C, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 527 56 99
Trang web
Vị trí chính xác 209.716.836, 10.703.026.109.999.900


Địa chỉ Gara Ô Tô Tiến Nguyệt ở đâu?

X2CJ+M4C, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gara Ô Tô Tiến Nguyệt như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Gara Ô Tô Phạm Hào, Phường 13