Gia Thịnh Technology, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 27 Cô Bắc, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3521 699
Trang web
Vị trí chính xác 1.035.629, 10.708.072.089.999.900


Địa chỉ Gia Thịnh Technology ở đâu?

27 Cô Bắc, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Gia Thịnh Technology như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chi nhánh số 2 Công ty Hoa Sen, Thanh Điền