Giải khát CUBILL, Phước Nguyễn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 371 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 439 78 38
Trang web
Vị trí chính xác 104.938.893, 10.717.718.699.999.900


Địa chỉ Giải khát CUBILL ở đâu?

371 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Nguyễn, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Giải khát CUBILL như thế nào?

Thứ Năm:[17:00-21:00], Thứ Sáu:[17:00-21:00], Thứ Bảy:[17:00-09:00], Chủ Nhật:[17:00-21:00], Thứ Hai:[17:00-21:00], Thứ Ba:[17:00-21:00], Thứ Tư:[17:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Rau Má Mix - P