Giangnam Coffee – Xã Bình Thắng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 264 Bình Thung, Xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 321 45 39
Trang web giangnamcoffee.com
Vị trí chính xác 108.992.697, 1.068.070.233


Địa chỉ Giangnam Coffee ở đâu?

264 Bình Thung, Xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Giangnam Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:30], Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hello Coffee D35 - Thuận An