Giáo xứ Hà Nội – Tân Biên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XV9V+W26, QL1A, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0564 254 148
Trang web gxhanoi.blogspot.com
Vị trí chính xác 10.969.783.999.999.900, 1.068.925.088


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà thờ Phú Lý - Phú Lý