Giặt là

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 311 Bùi Thị Từ Nhiên, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 094 461 62 47
Trang web
Vị trí chính xác 208.526.596, 1.067.158.386


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  GlẶT NỆM BÌNH CHÁNH VUA SẠCH, Khu phố 5