GIẶT SẤY TIỆN LỢI LIFE – Hoà Thanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 493 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 989 89 90
Trang web
Vị trí chính xác 10.776.415.799.999.900, 1.066.336.745


Địa chỉ GIẶT SẤY TIỆN LỢI LIFE ở đâu?

493 Lũy Bán Bích, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của GIẶT SẤY TIỆN LỢI LIFE như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Giặt Ủi Túy Loan - Nam Dương