Giếng Nhà Nhì – Điện Ngọc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ W7X6+795, Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 090 526 36 38
Trang web
Vị trí chính xác 15.948.145.799.999.900, 108.260.994


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142106aaf196f79:0x464e737836a16bac

Xem thêm:  Du lịch Phú An Khang - Bình Phú