GlẶT NỆM Cẩm Lệ Vua Sạch – Hoà Xuân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29 Dương Bá Cung, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 662 54 29
Trang web
Vị trí chính xác 15.979.142.099.999.900, 1.082.151.816


Địa chỉ GlẶT NỆM Cẩm Lệ Vua Sạch ở đâu?

29 Dương Bá Cung, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của GlẶT NỆM Cẩm Lệ Vua Sạch như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218d3e40303d5:0x32a1fbb1f9d7cb9c

Xem thêm:  Giặt là - Thọ Quang