Glory Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 27 Đ. Đỗ Nhuận, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 182110, Việt Nam
Số điện thoại 0793 309 195
Trang web gloryhp.com
Vị trí chính xác 208.367.722, 10.670.182.589.999.900


Địa chỉ Glory Hotel ở đâu?

27 Đ. Đỗ Nhuận, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 182110, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Happy House Homestay - Phú Hội