GM International apartment

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 300 P. Văn Cao, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3866 966
Trang web gmhotel.com.vn
Vị trí chính xác 208.326.203, 1.067.022.413


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cannon Fort Cat Ba Hotel