GoGi House

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 263 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 7300 968
Trang web gogi.com.vn
Vị trí chính xác 20.842.772, 1.066.693.098


Địa chỉ GoGi House ở đâu?

263 Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xã, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của GoGi House như thế nào?

Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  GoGi House Nguyễn Thị Thập, Tân Phong