Gốm Sứ Huy Thùy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 26 Phố Thống Nhất, khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái Hải Dương – Huyện Kim Thành Hai Duong Province, 170000, Việt Nam
Số điện thoại 098 738 22 22
Trang web
Vị trí chính xác 20.965.203.799.999.900, 1.065.092.888


Địa chỉ Gốm Sứ Huy Thùy ở đâu?

Số 26 Phố Thống Nhất, khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái Hải Dương – Huyện Kim Thành Hai Duong Province, 170000, Việt Nam

Giờ làm việc của Gốm Sứ Huy Thùy như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà sách Nguyễn Văn Cừ - Phường 4