Gozar Coffee – Bắc Mỹ Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 107 Hoàng Kế Viêm, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 091 701 38 79
Trang web gozarcoffee.business.site
Vị trí chính xác 160.495.621, 1.082.458.197


Địa chỉ Gozar Coffee ở đâu?

107 Hoàng Kế Viêm, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Gozar Coffee như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Gozar Coffee có website không?

gozarcoffee.business.site

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421764ea7b200b:0xf7a608c90549ef54

Xem thêm:  Quán Ốc Quỳnh - Phường 7