GS Fitness & Yoga Center, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 15-16 Chung cư Vũng Tàu Center, số 790000, 93 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3586 767
Trang web
Vị trí chính xác 103.615.298, 10.707.487.309.999.900


Địa chỉ GS Fitness & Yoga Center ở đâu?

Lô 15-16 Chung cư Vũng Tàu Center, số 790000, 93 Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của GS Fitness & Yoga Center như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Câu Lạc Bộ Thể Hình Trình Gym - Lộc Thanh