GYM D3, Phường 25

Thông tin chi tiết

Địa chỉ I9 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 226 64 69
Trang web
Vị trí chính xác 10.804.928.499.999.900, 10.671.495.089.999.900


Địa chỉ GYM D3 ở đâu?

I9 Võ Oanh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của GYM D3 như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-11:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CLB Thể Hình Gym Fitness X-men Giang Điền, Giang Điền