Gyumaru, Bến Nghé

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3827 1618
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.820.377, 1.067.052.554


Địa chỉ Gyumaru ở đâu?

3 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Gyumaru như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Texas BBQ Imperia