H’ Ana tea _ Thế giới trà _ Trà sữa Bến Cầu, Thuận Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ TP Tây Ninh – Mộc Bài, 786, Thuận Tây, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0858 204 239
Trang web
Vị trí chính xác 111.113.552, 1.061.787.409


Địa chỉ H' Ana tea _ Thế giới trà _ Trà sữa Bến Cầu ở đâu?

TP Tây Ninh – Mộc Bài, 786, Thuận Tây, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của H' Ana tea _ Thế giới trà _ Trà sữa Bến Cầu như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hồ Trên Mây - Tà Nung