Hạ Long View karaoke

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Trần Thái Tông, Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 621 88 66
Trang web anhduonghalong.vn
Vị trí chính xác 209.620.446, 1.070.718.117


Địa chỉ Hạ Long View karaoke ở đâu?

Trần Thái Tông, Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hạ Long View karaoke như thế nào?

Chủ Nhật:[11:00-02:00], Thứ Hai:[11:00-02:00], Thứ Ba:[11:00-02:00], Thứ Tư:[11:00-02:00], Thứ Năm:[11:00-02:00], Thứ Sáu:[11:00-02:00], Thứ Bảy:[11:00-02:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Karaoke 100 - Phường 1