Haha Food & Drink

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 225 Trần Phú, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0389 896 070
Trang web
Vị trí chính xác 210.123.021, 1.072.839.609


Địa chỉ Haha Food & Drink ở đâu?

225 Trần Phú, Cẩm Tây, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Haha Food & Drink như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cháo Dinh Dưỡng Bào Ngư - Hoà Khánh Nam