HẢI SẢN 3 SẠCH VŨNG TÀU, Phường Rạch Rừa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 198/2C Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 338 72 77
Trang web business.site
Vị trí chính xác 103.823.936, 1.071.152.309


Địa chỉ HẢI SẢN 3 SẠCH VŨNG TÀU ở đâu?

198/2C Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Rừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của HẢI SẢN 3 SẠCH VŨNG TÀU như thế nào?

Thứ Tư:[00:00-12:30], Thứ Năm:[07:30-12:30], Thứ Sáu:[07:30-12:30], Thứ Bảy:[07:30-12:30], Chủ Nhật:[07:30-12:30], Thứ Hai:[07:30-12:30], Thứ Ba:[07:30-12:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Vựa Hải Sản Biển Đông - Chơn Thành