Hải sản chợ Ga – Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 8, Gác 2, P. Nguyễn Khuyến, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 678 03 79
Trang web
Vị trí chính xác 20.855.431, 106.684.849


Địa chỉ Hải sản chợ Ga – Hải Phòng ở đâu?

Số 8, Gác 2, P. Nguyễn Khuyến, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải sản chợ Ga – Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bít tết Trịnh