Hải Sản HIKI – Lãnh Binh Tòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 29H3+W86, Lãnh Binh Tòng, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 616 25 27
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.029.793, 1.063.532.554


Địa chỉ Hải Sản HIKI ở đâu?

29H3+W86, Lãnh Binh Tòng, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hải Sản HIKI như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Ăn Băng Châu - Nam Chính