Hair Salon Lee Vũ – Thanh Khê Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Mẹ Nhu, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0793 832 767
Trang web
Vị trí chính xác 160.668.318, 1.081.822.303


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219027a906093:0xa9f014dd0b5a5c36

Xem thêm:  Tóc Tóc Đẹp Hair Salon, Phường 3