HairSalon & Academy Đức Nguyễn Bình Tân, Bình Trị Đông B

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 215 Đường số 19, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 663 51 88
Trang web hairsalonducnguyen.com
Vị trí chính xác 10.753.202.499.999.900, 1.066.113.699


Địa chỉ HairSalon & Academy Đức Nguyễn Bình Tân ở đâu?

215 Đường số 19, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của HairSalon & Academy Đức Nguyễn Bình Tân như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chương Barber Shop - Trường Đông