Hầm Rượu Vang Lê Văn Sỹ, Phường 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 429/4D Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3824 9592
Trang web
Vị trí chính xác 10.789.124.099.999.900, 1.066.748.751


Địa chỉ Hầm Rượu Vang Lê Văn Sỹ ở đâu?

429/4D Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hầm Rượu Vang Lê Văn Sỹ như thế nào?

Thứ Bảy:[16:00-22:30], Chủ Nhật:[16:00-22:30], Thứ Hai:[16:00-22:30], Thứ Ba:[16:00-22:30], Thứ Tư:[16:00-22:30], Thứ Năm:[16:00-22:30], Thứ Sáu:[16:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng Ngõ 8 - Chi nhánh 2, Phường 6