Hancook Korean Fast Food, Phường 11

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 181/2 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6686 3438
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.719.417, 106.675.175


Địa chỉ Hancook Korean Fast Food ở đâu?

181/2 Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hancook Korean Fast Food như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Papa's Chicken, Bình Thọ