Happy Nails – Thạnh Lộc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VMJH+WWH, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 877 03 03
Trang web
Vị trí chính xác 108.823.045, 10.667.987.409.999.900


Địa chỉ Happy Nails ở đâu?

VMJH+WWH, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Happy Nails như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Sweetie Nails - Biên Hoà - Tân Phong