Hẻm Saigon, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 225/9 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0358 390 839
Trang web hemspaghettisg.com
Vị trí chính xác 107.737.125, 10.668.630.879.999.900


Địa chỉ Hẻm Saigon ở đâu?

225/9 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hẻm Saigon như thế nào?

Thứ Năm:[16:00-22:00], Thứ Sáu:[16:00-22:00], Thứ Bảy:[16:00-22:00], Chủ Nhật:[16:00-22:00], Thứ Hai:[16:00-22:00], Thứ Ba:[16:00-22:00], Thứ Tư:[16:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chef's Dalat - Phường 6