Heo Nướng & BBQ – Mân Thái

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 02 Chu Huy Mân, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0366 952 524
Trang web
Vị trí chính xác 160.890.734, 10.824.028.589.999.900


Địa chỉ Heo Nướng & BBQ ở đâu?

02 Chu Huy Mân, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Heo Nướng & BBQ như thế nào?

Thứ Sáu:[17:00-23:00], Thứ Bảy:[17:00-23:00], Chủ Nhật:[17:00-23:00], Thứ Hai:[17:00-23:00], Thứ Ba:[17:00-23:00], Thứ Tư:[17:00-23:00], Thứ Năm:[17:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314217f5b677e55b:0x87c1cf46774c413c

Xem thêm:  Matchandeul Korean BBQ, Tân Phong