Hiệu Bánh Đông Phương Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 172 P. Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3592 789
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 20.852.791, 106.684.946


Địa chỉ Hiệu Bánh Đông Phương Hải Phòng ở đâu?

172 P. Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiệu Bánh Đông Phương Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Tuyết Lan - Phươc Bình