Hiệu Bánh Thanh Hải Bakery

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 218 P. Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 9999 666
Trang web thanhhai.vn
Vị trí chính xác 208.508.279, 1.066.783.147


Địa chỉ Hiệu Bánh Thanh Hải Bakery ở đâu?

218 P. Tô Hiệu, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiệu Bánh Thanh Hải Bakery như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bánh ép Chị Gái - Phú Thuận