Hiệu Sách Hải Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 152 Đường Đà Nẵng, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3825 930
Trang web
Vị trí chính xác 208.613.583, 1.066.984.355


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà sách FAHASA Thốt Nốt - khu vực Phụng Thạnh 1