Hiệu Sách Tri Thức Vàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1157 Trần Nhân Tông, Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3578 679
Trang web trangvang.biz
Vị trí chính xác 2.080.314, 1.066.304.645


Địa chỉ Hiệu Sách Tri Thức Vàng ở đâu?

1157 Trần Nhân Tông, Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiệu Sách Tri Thức Vàng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà sách Phương Nam - P