Hiệu sách Văn hóa Tổng hợp – Hải Châu 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 70 Phan Châu Trinh, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3816 003
Trang web
Vị trí chính xác 160.669.294, 1.082.200.661


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314218337fb957bf:0x4f5e251d4c342512

Xem thêm:  Nhà Sách Tâm Anh - Vĩnh Trung