Hiệu Thuốc 512 – An Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 87 Nguyễn Công Trứ, An Hải, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3844 121
Trang web
Vị trí chính xác 160.676.891, 10.823.309.239.999.900


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142182be971823b:0xfe3c0ca19ee4ddcc

Xem thêm:  Quầy thuốc Mai Linh - Đạ Tẻh