Hiệu thuốc 631 – Hoà Hiệp Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 844 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3772 033
Trang web
Vị trí chính xác 16.112.866.699.999.900, 10.812.870.579.999.900


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421f590845ccd9:0xafdd845f716e3542

Xem thêm:  Nhà Thuốc Thái Uyên - TT. Phú Bài