Hiệu Thuốc Hải Phòng Số 170

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 100 Phố Cấm, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 091 292 49 68
Trang web
Vị trí chính xác 208.562.752, 1.066.930.519


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quầy thuốc tây mai thi, Phước Đông