Hồ bơi An Phú, Thảo Điền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8 Đ. Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5402 3004
Trang web dayboiswimshark.com
Vị trí chính xác 108.021.874, 1.067.386.083


Địa chỉ Hồ bơi An Phú ở đâu?

8 Đ. Thảo Điền, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ bơi An Phú như thế nào?

Thứ Năm:[06:31-18:30], Thứ Sáu:[06:31-18:30], Thứ Bảy:[06:31-18:30], Chủ Nhật:[06:31-18:30], Thứ Hai:[06:31-18:30], Thứ Ba:[06:31-18:30], Thứ Tư:[06:31-18:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bể Bơi Bốn Mùa