Hồ Bơi Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 281 Đ. Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3722 5661
Trang web
Vị trí chính xác 108.510.113, 1.067.670.066


Địa chỉ Hồ Bơi Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi ở đâu?

281 Đ. Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ Bơi Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-11:30], Chủ Nhật:[06:30-11:30], Thứ Hai:[06:30-11:30], Thứ Ba:[06:30-11:30], Thứ Tư:[06:30-11:30], Thứ Năm:[06:30-11:30], Thứ Sáu:[06:30-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hồ bơi Lam Sơn, Phường 4