Hồ Câu Đại Trường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Tảo Lệ, Vân Quan, Kiến An, Hải Phòng 04908, Việt Nam
Số điện thoại 096 789 02 69
Trang web
Vị trí chính xác 20.803.365.799.999.900, 1.066.542.577


Địa chỉ Hồ Câu Đại Trường ở đâu?

Đường Tảo Lệ, Vân Quan, Kiến An, Hải Phòng 04908, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ Câu Đại Trường như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-23:00], Chủ Nhật:[05:00-17:00], Thứ Hai:[05:00-23:00], Thứ Ba:[05:00-23:00], Thứ Tư:[05:00-23:00], Thứ Năm:[05:00-23:00], Thứ Sáu:[05:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Ao Vua Quán 2 - P