Hồ Câu Thuỷ Hử

Thông tin chi tiết

Địa chỉ P923+QGH, Đò Rách, Quang Rực, Ninh Giang, Hải Dương 03832, Việt Nam
Số điện thoại 098 605 10 88
Trang web
Vị trí chính xác 20.701.947.399.999.900, 1.063.538.595


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hồ câu cá chép và quán ăn HỮU TRÍ, Dĩ An