Hoang Yen Vietnamese Cuisine, Đa Kao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 148 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 907777, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 4564
Trang web hoangyencuisine.com
Vị trí chính xác 10.784.842.099.999.900, 1.066.959.753


Địa chỉ Hoang Yen Vietnamese Cuisine ở đâu?

148 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 907777, Việt Nam

Giờ làm việc của Hoang Yen Vietnamese Cuisine như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Hàng Đông Hồ, P