Holiday Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 48 Phố An Trung, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3727 779
Trang web
Vị trí chính xác 208.319.105, 1.067.042.398


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khách Sạn An Thủy - Đà Lạt - Phường 2