Homefarm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng 182580, Việt Nam
Số điện thoại 024 7108 1008
Trang web homefarm.vn
Vị trí chính xác 20.838.487.999.999.900, 106.695.982


Địa chỉ Homefarm ở đâu?

6 Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng 182580, Việt Nam

Giờ làm việc của Homefarm như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-19:30], Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Nước Giải Khát - Card Điện Thoại Minh Hồng - An Hải Bắc