Homestay Đà Nẵng Gần Biển – An Hải Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 41 An Cư 1, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0352 195 237
Trang web
Vị trí chính xác 160.676.482, 1.082.418.507


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314217d406edceb9:0x9bee777fb07173a6

Xem thêm:  VIET 4 SEASONS HOTEL