HÒN GAI HOTEL

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 5, Lô 14 khu đô thị Monbay, Trần Quốc Nghiễn, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0366 818 262
Trang web
Vị trí chính xác 20.947.909.799.999.900, 10.710.121.409.999.900


Địa chỉ HÒN GAI HOTEL ở đâu?

Số 5, Lô 14 khu đô thị Monbay, Trần Quốc Nghiễn, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI NGỌC, Thanh Điền